Kontakt

Kontakt

Dział rekrutacji

tel. +48 730 509 044

email: rekrutacja@temidahr.pl

Dział sprzedaży

tel. +48 730 509 033

email: sprzedaz@temidahr.pl

Administratorem Pana/i danych osobowych jest spółka TEMIDA HR sp z o.o. z siedzibą pod adresem: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 105/3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/i danych osobowych. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest TEMIDA HR sp z o.o., e-mail: rodo@temidahr.pl

Podstawą przetwarzania Pana/i danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne dla kontaktu, do rozpatrzenia, zawarcia i realizacji umowy. Pan/i ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofniecie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.